ఆధునీకరించిన సమావేశ మందిరంలో గురువారం శాసనమండలి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు హాజరయ్యారు – 27.09.2018

PDF Format, Size: 120 KB Download PDF

CM KCR attended meeting of Legislative assembly which was held at conference hall 27.09.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software  

Share This Post

Post Comment