ఆర్థిక సంవత్సరంలో సింగరేణి సంస్థ సాధించిన లాభాల్లో సింగరేణి కార్మికులకు 27 శాతం వాటా ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు ప్రకటించారు – 22.08.2018

  1. Singareni Meeting (English) (PDF Format, Size: 188 KB)
  2. Singareni Meeting (Telugu) (PDF Format, Size: 54 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment