ఆర్&బి అతిథి గృహం లో రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళి సై సౌందర రాజన్ కు పుష్ప గుచ్ఛం అందచేసి స్వాగతం పలుకుతున్న అదనపు కలెక్టర్ లు వి.చంద్ర శేఖర్,రాహుల్ శర్మ లు

ఆర్&బి అతిథి గృహం లో రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళి సై సౌందర రాజన్ కు పుష్ప గుచ్ఛం అందచేసి స్వాగతం పలుకుతున్న అదనపు కలెక్టర్ లు వి.చంద్ర శేఖర్,రాహుల్ శర్మ లు

Share This Post