ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై వడ్డీ మినహాయింపు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి….స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్

ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై వడ్డీ మినహాయింపు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి….స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్

ప్రచురణార్థం

ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై వడ్డీ మినహాయింపు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి….స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్

మహబూబాబాద్, జూలై -21:

ఆస్తిపన్ను బకాయిదారులు 90 శాతం వడ్డీ మినహాయింపు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని బకాయిలను చెల్లించాలని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ నేడోక ప్రకటనలో తెలిపారు.

2021-22 వరకు బకాయిలు ఉన్న గృహ యజమానులు వన్ టైం సెటిల్ మెంట్ క్రింద 90 శాతం వడ్డీ మినహాయింపు తో 2022 అక్టోబర్ 31లోగా బకాయిలు చెల్లించి వడ్డీ మినహాయింపు పొందాలని, ఇట్టి అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అదనపు కలెక్టర్ ఆ ప్రకటనలో కోరారు.

Share This Post