ఇంటర్ మొదటి రోజు 5532 మంది విద్యార్థులు హాజరు:: ఇంటర్మీడియట్ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సమ్మెట సత్యనారాయణ*

ప్రచురణార్థం

ఇంటర్ మొదటి రోజు 5532 మంది విద్యార్థులు హాజరు:: ఇంటర్మీడియట్ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సమ్మెట సత్యనారాయణ*

మహబూబాబాద్, మే -06:

జిల్లాలో ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయని, మొదటి రోజు 613 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు గైర్హాజరయ్యారని ఇంటర్మీడియట్ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి సమ్మెట సత్యనారాయణ నేడోక ప్రకటనలో తెలిపారు.

జిల్లాలో 19 ఇంటర్ పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని, ఈ రోజు జిల్లాలో జనరల్, వొకేషనల్ కలిపి 6145 మంది ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులు పరీక్ష రాయాల్సి ఉండగా, 5532 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని, జిల్లాలో మాల్ ప్రాక్టీస్ కేసులు నమోదు కాలేదని , ప్రశాంతంగా పరీక్ష జరిగిందని, 613 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారని తెలిపారు.

జనరల్ అభ్యర్థులు 4798 మందికి గాను 4490 మంది హాజరు కాగా, 308 మంది గైర్హాజరు అయ్యారని, అలాగే వొకేషనల్ 1347 మందికి గాను 1042 మంది హాజరు కాగా 305 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరు అయ్యా రని తెలిపారు. మొత్తంగా ఈ రోజు 90 శాతం హాజరయ్యారని తెలిపారు.

———————————————————-

జిల్లా పౌర సంబంధాల అధికారి కార్యాలయం, మహబూబాబాద్ చే జారీ చేయనైనది.

Share This Post