ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా స్థానిక సంస్థల శాసన మండలి ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన టి.ఆర్.యస్.అభ్యర్థి యం.సి.కోటి రెడ్డి కి ఎన్నిక దృవీకరణ పత్రము అంద చేస్తున్న రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్, పక్కన ఎన్నికల పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీమ్,రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖా మంత్రి జి.జగదీశ్ రెడ్డి, డి.ఐ. జి.,ఎస్.పి.ఏ.వి.రంగనాథ్,శాసన సభ్యులు

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా స్థానిక సంస్థల శాసన మండలి ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన టి.ఆర్.యస్.అభ్యర్థి యం.సి.కోటి రెడ్డి కి ఎన్నిక  దృవీకరణ పత్రము అంద చేస్తున్న రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్, పక్కన ఎన్నికల పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీమ్,రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖా మంత్రి జి.జగదీశ్ రెడ్డి, డి.ఐ. జి.,ఎస్.పి.ఏ.వి.రంగనాథ్,శాసన సభ్యులు

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా స్థానిక సంస్థల శాసన మండలి ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన టి.ఆర్.యస్.అభ్యర్థి యం.సి.కోటి రెడ్డి కి ఎన్నిక దృవీకరణ పత్రము అంద చేస్తున్న రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్, పక్కన ఎన్నికల పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీమ్,రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖా మంత్రి జి.జగదీశ్ రెడ్డి, డి.ఐ. జి.,ఎస్.పి.ఏ.వి.రంగనాథ్,శాసన సభ్యులు

Share This Post