ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో చిన్న తరహా వ్యాపార పథకముల ద్వారా యూనిట్ల పంపిణీ : వ్యవసాయ, సహకార, మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి

Share This Post