కట్టంగూర్ మండలం అయిటి పాముల గ్రామం లో ఐ. కె.పి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసిన అదనపు కలెక్టర్ వి.చంద్ర శేఖర్,అదనపు కలెక్టర్ వెంట జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు,తహిసీల్దార్ ఉన్నారు

కట్టంగూర్ మండలం అయిటి పాముల గ్రామం లో ఐ. కె.పి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసిన అదనపు కలెక్టర్ వి.చంద్ర శేఖర్,అదనపు కలెక్టర్ వెంట జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి వెంకటేశ్వర్లు,తహిసీల్దార్ ఉన్నారు

Share This Post