జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ధరూర్ క్యాంపులో 1కోటి 3 లక్షల వ్యయంతో 1 ఎకరం స్థలంలో నూతనంగా నిర్మించిన EVM & VVPAT warehouse (గోదాం) ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి శశాంక్ గోయల్,IAS బుదవారం ప్రారంభించారు. అయన వెంట జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి, కోరుట్ల అర్డిఓ టి. వినోద్ కుమార్ తదితరులు పాల్గోన్నారు.

జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ధరూర్ క్యాంపులో 1కోటి 3 లక్షల వ్యయంతో 1 ఎకరం స్థలంలో నూతనంగా నిర్మించిన EVM & VVPAT warehouse (గోదాం) ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి శశాంక్ గోయల్,IAS బుదవారం ప్రారంభించారు. అయన వెంట జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి, కోరుట్ల అర్డిఓ టి. వినోద్ కుమార్ తదితరులు పాల్గోన్నారు.

జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ధరూర్ క్యాంపులో 1కోటి 3 లక్షల వ్యయంతో 1 ఎకరం స్థలంలో నూతనంగా నిర్మించిన EVM & VVPAT warehouse (గోదాం) ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి శశాంక్ గోయల్,IAS బుదవారం ప్రారంభించారు. అయన వెంట జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి, కోరుట్ల అర్డిఓ టి. వినోద్ కుమార్ తదితరులు పాల్గోన్నారు.

Share This Post