జగిత్యాల రూరల్ అంతర్గాం గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో 3లక్షల 50 వేలతో ఏర్పాటు చేసిన బాస్కెట్ బాల్ కోట్, మాకునూరి సందీప్ కుమార్ గారిచే 2లక్షల 50వేలతో వితరణ చేసిన కంప్యూటర్ 4 కంప్యూటర్లను ప్రారంభించి, ప్రొజెక్టర్ ద్వారా నిర్వహించే తరగతులను పరిశీలించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దావ వసంత, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డా. సంజయ్ కుమార్, జిల్లా లైబ్రరీ చైర్మన్ డా.చంద్రశేఖర్ గౌడ్.

జగిత్యాల రూరల్ అంతర్గాం గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో 3లక్షల 50 వేలతో ఏర్పాటు చేసిన బాస్కెట్ బాల్ కోట్, మాకునూరి సందీప్ కుమార్ గారిచే 2లక్షల 50వేలతో వితరణ చేసిన కంప్యూటర్ 4 కంప్యూటర్లను ప్రారంభించి, ప్రొజెక్టర్ ద్వారా నిర్వహించే తరగతులను పరిశీలించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దావ వసంత, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డా. సంజయ్ కుమార్, జిల్లా లైబ్రరీ చైర్మన్ డా.చంద్రశేఖర్ గౌడ్.

జగిత్యాల రూరల్ అంతర్గాం గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో 3లక్షల 50 వేలతో ఏర్పాటు చేసిన బాస్కెట్ బాల్ కోట్, మాకునూరి సందీప్ కుమార్ గారిచే 2లక్షల 50వేలతో వితరణ చేసిన కంప్యూటర్ 4 కంప్యూటర్లను ప్రారంభించి, ప్రొజెక్టర్ ద్వారా నిర్వహించే తరగతులను పరిశీలించిన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దావ వసంత, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డా. సంజయ్ కుమార్, జిల్లా లైబ్రరీ చైర్మన్ డా.చంద్రశేఖర్ గౌడ్.

Share This Post