జిల్లాకేంద్రం లోని గుండగోని మైసయ్య కన్వెన్షన్ హాల్ లో పంచాయతీ రాజ్ ,గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా సమక్షంలో లాటరీ పద్దతి ద్వారా మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు,కార్యక్రమంలో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ,ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు

జిల్లాకేంద్రం లోని గుండగోని మైసయ్య కన్వెన్షన్ హాల్ లో పంచాయతీ రాజ్ ,గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా సమక్షంలో లాటరీ పద్దతి ద్వారా మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు,కార్యక్రమంలో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ,ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు

Share This Post