జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం లో కలెక్టర్ ఛాంబర్ లో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్,స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ లతో కలిసి నల్గొండ స్థానిక సంస్థల ఎం.ఎల్.సి. ఎన్నిక పోలింగ్ సరళిని వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి,ఎన్నికల పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీమ్.

జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం లో కలెక్టర్ ఛాంబర్ లో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్,స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ లతో కలిసి నల్గొండ స్థానిక సంస్థల ఎం.ఎల్.సి. ఎన్నిక  పోలింగ్ సరళిని వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి,ఎన్నికల పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీమ్.
జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం లో కలెక్టర్ ఛాంబర్ లో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్,స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ లతో కలిసి నల్గొండ స్థానిక సంస్థల ఎం.ఎల్.సి. ఎన్నిక పోలింగ్ సరళిని వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి,ఎన్నికల పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీమ్.

Share This Post