జిల్లా కలెక్టర్ సి.నారాయణ రెడ్డి అడిషనల్ కలెక్టర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్చార్జి కమిషనర్ చిత్ర మిశ్రా అడిషనల్ కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ ప్రజావాణి లో వచ్చిన వినతులు 101 స్వీకరించారు

జిల్లా కలెక్టర్ సి.నారాయణ రెడ్డి అడిషనల్ కలెక్టర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్చార్జి కమిషనర్ చిత్ర మిశ్రా అడిషనల్ కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ ప్రజావాణి లో వచ్చిన వినతులు 101 స్వీకరించారు

Share This Post