జిల్లా గణాంక దర్శిని-2020, Dist. at a Glance-2021పుస్తకాలను  ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్…

ప్రచురణార్ధం

జిల్లా గణాంక దర్శిని-2020, Dist. at a Glance-2021పుస్తకాలను  ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్…

మహబూబాబాద్, నవంబర్-05:

జిల్లా ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి ఆధ్వర్యంలో ముద్రించిన జిల్లా గణాంక దర్శిని-2020, Dist. at a Glance-2021పుస్తకాలను శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక ఆవిష్కరించారు.

ముద్రించిన సమాచారాన్ని, ప్రజా ప్రతినిధులు కు, జిల్లా అధికారులకు అందజేయాలని ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.
—————————————————————————————————————
జిల్లా పౌరసంబంధాల అధికారి, కార్యాలయం…మహబూబాబాద్ వారిచే జారిచేయనైనది.

Share This Post