జిల్లా నూతన ప్రిన్సిపల్ అండ్ సెషన్స్ జడ్జిగా ఇటీవల బాధ్యతలు స్వీకరించిన బి.ఎస్. జగ్జీవన్ కుమార్ ను జిల్లా కోర్టు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మొక్కను అంద చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్, అనంతరం కొద్దిసేపు ఆయనతో పలు విషయాలపై చర్చించిన కలెక్టర్

జిల్లా నూతన ప్రిన్సిపల్ అండ్ సెషన్స్ జడ్జిగా ఇటీవల బాధ్యతలు స్వీకరించిన బి.ఎస్. జగ్జీవన్ కుమార్ ను జిల్లా కోర్టు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మొక్కను అంద చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్, అనంతరం కొద్దిసేపు ఆయనతో పలు విషయాలపై చర్చించిన  కలెక్టర్

Share This Post