జూలపల్లి మండలం లోని పెద్దాపూర్ ,వడ్కాపూర్ గ్రామాలలో పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ

Share This Post