డాక్టర్.బి ఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్ వి కర్ణన్.

Share This Post