తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నల్గొండ పట్టణంలో తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పించిన రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గౌ.శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు,

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నల్గొండ పట్టణంలో తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పించిన రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గౌ.శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు,

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నల్గొండ పట్టణంలో తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పించిన రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గౌ.శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు,

Share This Post