తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల షెడ్యూల్_*

జూన్ 2న అన్ని జిల్లాల్లో
                 *జాతీయ పతాకావిష్కరణ*
👉జూన్ 3న *రైతు దినోత్సవం*
👉జూన్ 4న పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో
                    *సురక్షాదినోత్సవం*
👉జూన్ 5న *విద్యుత్ విజయోత్సవం*
👉జూన్ 6న *పారిశ్రామిక ప్రగతి ఉత్సవం*
👉జూన్ 7న *సాగునీటి దినోత్సవం*
👉జూన్ 8న *ఊరూరా చెరువుల పండుగ*
👉జూన్ 9న *సంక్షేమ సంబురాల నిర్వహణ*
👉జూన్ 10న *సుపరిపాలన దినోత్సవం*
👉జూన్ 11న *సాహిత్య దినోత్సవం* నిర్వహణ
👉జూన్ 12న *తెలంగాణ రన్ నిర్వహణ*
👉జూన్ 13న *మహిళా సంక్షేమ దినోత్సవం*
👉జూన్ 14న *వైద్యారోగ్య దినోత్సవం*
👉జూన్ 15న *పల్లె ప్రగతి దినోత్సవం*
👉జూన్ 16న *పట్టణ ప్రగతి దినోత్సవం*
👉జూన్ 17న *గిరిజనోత్సవం*
👉జూన్ 18న *మంచినీళ్ల పండుగ*
👉జూన్ 19న *హరితోత్సవం*
👉జూన్ 20న *విద్యా దినోత్సవం*
👉జూన్ 21న *ఆధ్యాత్మిక దినోత్సవం*
👉జూన్ 22న  *అమరుల సంస్మరణ*

Share This Post