తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కలెక్టరేట్లో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ  దినోత్సవం సందర్భంగా కలెక్టరేట్లో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్,ఎస్.పి.,ప్రజా ప్రతినిధులు పురప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థిని విద్యార్థులు

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కలెక్టరేట్లో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి,

Share This Post