దీపావళి ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు

ప్రజల జీవితాల్లో ఈ దీపావళి పండగ కోటికాంతులు నింపాలని జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు ఆకాంక్షించారు.

చీకటి నుంచి వెలుగులోకి… చెడు మీద మంచి, దుష్టశక్తుల మీద దైవశక్తి సాధించిన విజయానికి దీపావళి ప్రతీక అని, ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరూ పండుగను ఆనందోత్సవాలతో జరుపుకోవాలని అన్నారు.

ప్రస్తుతం కోవిడ్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అవసరమైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ దీపావళి పండగను ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రభుత్వం సూచించిన మేరకు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని కోరారు.

సకల శుభాలు, సంపదలు, సౌభాగ్యాలు కలిగి ప్రతి ఇంటా కోటి ఆనంద దీపాలు వెలగాలని కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు ఆకాంక్షించారు.

Share This Post