నల్గొండ ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రం లో స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ ఎం.ఎల్.సి ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి పరిశీలించిన రిటర్నింగ్ అధికారి,జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

నల్గొండ ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రం లో స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ  ఎం.ఎల్.సి ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి పరిశీలించిన  రిటర్నింగ్ అధికారి,జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

నల్గొండ ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రం లో స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ ఎం.ఎల్.సి ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి పరిశీలించిన రిటర్నింగ్ అధికారి,జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

Share This Post