నారాయణపేట జిల్లాలో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్న బతుకమ్మ సంబరాలు

నారాయణపేట జిల్లాలో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్న బతుకమ్మ సంబరాలు. భారం బాబిలో తెలియాడుతున్న బతుకమ్మలు . ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.   తీరొక్క పువ్వులతో చూడముచ్చటగా కనిపిస్తున్న బతుకమ్మలు. వివిధ వేషధారణలతో నృత్యాలు చేస్తున్న అమ్మాయిలు, మహిళలు

Share This Post