నిర్మల్ జిల్లా: జిల్లాలో డెంగు వ్యాప్తి నివారణ, పరిసరాల పరిశుభ్రత తదితర అంశాలపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ ముషర్రఫ్ ఫారూఖీ, అదనపు కలెక్టర్ హేమంత్ బోర్కడే తదితరులు.

Share This Post