నిర్మల్ జిల్లా: తానూర్ మండలం ఉమ్రి గ్రామ పంచాయతీ పల్లె ప్రకృతి వనాన్నిపరిశీలిస్తూ, గ్రామస్తులతో కలిసి మొక్కలు నాటిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ సభలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ ముషర్రఫ్ ఫారూఖీ, అదనపు కలెక్టర్ హేమంత్ బోర్కడే, అధికారులు, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు.

Share This Post