నూతన కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని పరిశీలించిన రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మాత్యులు కోప్పుల ఈశ్వర్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దావ వసంత, జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి, జగిత్యాల, కోరుట్ల, చోప్పదండి శాసన సభ్యులు, డా. యం. సంజయ్ కుమార్, కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు, సుంకే రవిశంకర్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గోన్నారు.

నూతన కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని పరిశీలించిన రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మాత్యులు కోప్పుల ఈశ్వర్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దావ వసంత, జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి, జగిత్యాల, కోరుట్ల, చోప్పదండి శాసన సభ్యులు, డా. యం. సంజయ్ కుమార్, కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు, సుంకే రవిశంకర్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గోన్నారు.

నూతన కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని పరిశీలించిన రాష్ట్ర సంక్షేమ శాఖ మాత్యులు కోప్పుల ఈశ్వర్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి దావ వసంత, జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి, జగిత్యాల, కోరుట్ల, చోప్పదండి శాసన సభ్యులు, డా. యం. సంజయ్ కుమార్, కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు, సుంకే రవిశంకర్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గోన్నారు.

Share This Post