నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ కు పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారి వెంకటేశ్వర్లు

నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ కు పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారి వెంకటేశ్వర్లు, సహాయ పౌర సరఫరాల అధికారి నిత్యానందం లు నోట్ పుస్తకాలు,రైటింగ్ ప్యాడ్ లు,పెన్నులు అంద చేశారు

Share This Post