నేత వృత్తిని నమ్ముకుని జీవన సాగించే పద్మశాలీల అభ్యున్నతికి బహుముఖ వ్యూహంతో ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉందని,ఇందుకోసం ప్రభుత్వం, పద్మశాలీ సంక్షేమ సంఘం కలిసి పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు పిలుపునిచ్చారు – 10.08.2018

Padmashali

  1. Padmashali Meeting (English) (PDF Format, Size: 171 KB)
  2. Padmashali Meeting (Telugu) (PDF Format, Size: 151 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment