పఠాన్ చేరు తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు.

పఠాన్ చేరు తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు.

బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు పటాన్చెరు తహసిల్దార్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి, ధరణి రిజిస్ట్రేషన్లను తనిఖీచేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ పక్రియను ,రికార్డులను పరిశీలించారు.

Share This Post