పల్లే ప్రగతి పథంలో భాగంగా వివిధ గ్రామాల్లో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్య రాణీ పర్యటించారు.* శనివారం నాడు హనుమకొండ జిల్లా ఐనఓలు మండలంలోనీ కక్కిరాల పల్లి,గ్రామంలో పల్లే ప్రకృతి వనం నర్సరీలను, క్రీడా ప్రాంగణాము, పరిశీలించారు.

పల్లే ప్రగతి పథంలో భాగంగా వివిధ గ్రామాల్లో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్య రాణీ పర్యటించారు.*  శనివారం నాడు హనుమకొండ జిల్లా ఐనఓలు మండలంలోనీ కక్కిరాల పల్లి,గ్రామంలో పల్లే ప్రకృతి వనం నర్సరీలను, క్రీడా ప్రాంగణాము, పరిశీలించారు.

*ప్రెస్ రిలీజ్*

*హనుమకొండ*

*జూన్ 04

*పల్లే ప్రగతి పథంలో భాగంగా వివిధ గ్రామాల్లో అదనపు కలెక్టర్ సంధ్య రాణీ పర్యటించారు.*

శనివారం నాడు హనుమకొండ జిల్లా ఐనఓలు మండలంలోనీ కక్కిరాల పల్లి,గ్రామంలో పల్లే ప్రకృతి వనం నర్సరీలను, క్రీడా ప్రాంగణాము, పరిశీలించారు.

ఈ నేల 3 నుండి 18 వరకు *పల్లే ప్రగతి పథంలో* భాగంగా గ్రామాల్లో వివిధ అభివృద్ధి పనులు సంక్షేమం, *మన ఊరు మన బడి*

తదితర గుర్తించిన పనులు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

వచ్చే హరిత హారం కార్యక్రమం నాటికి అవసరమైన మొక్కలు సిద్దంగా ఉంచుకోవాలన్నారు.

గ్రామాల్లో క్రీడా ప్రాంగణాలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపిడిఓ జవహర్ రెడ్డి, సంబంధిత శాఖల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.   

Share This Post