పాలకుర్తి నరసింహా రామ సిద్ధాంతి మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు – 09.08.2018

PDF Format, Size: 146 KB Download PDF

Condolence Message - 09.08.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Share This Post

Post Comment