ప్రజల ఆర్జీలను పరిశీలించి నిబంధనల మేరకు పరిష్కరించాలి, ప్రజావాణిలో వినతులు స్వీకరించిన జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి లింగ్యానాయక్,


జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజావాణిలో 78 దరఖాస్తులు స్వీకరించిన అధికారులు
సోమవారం శామీర్పేటలోని జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాయలంలోని సమావేశ మందిరంలో జిల్లా లా ఆఫీసర్ చంద్రావతితో కలిసి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి లింగ్యానాయక్ ప్రజావాణిలో వచ్చిన దరఖాస్తులు, వినతులు, విజ్ఞప్తులను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజావాణిలో మొత్తం 78 దరఖాస్తులు రాగా అందులో ఆయా శాఖలకు సంబంధించిన విజ్ఞప్తులు, దరఖాస్తులను సంబంధిత శాఖల జిల్లా అధికారులకు అందచేసి సంబంధిత సమస్యను ఆర్జీ సమర్పించిన వెంటనే పరిష్కరించేలా అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా శాఖల జిల్లా అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Share This Post