ప్రజావాణిలో వివిధ సమస్యలపై వచ్చిన దరఖాస్తులను ఆయా శాఖల అధికారులు త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ వీరారెడ్డి అధికారులకు సూచించారు.

ప్రజావాణిలో వివిధ సమస్యలపై వచ్చిన దరఖాస్తులను ఆయా శాఖల అధికారులు త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ వీరారెడ్డి అధికారులకు సూచించారు.

సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి వివిధ సమస్యలతో వచ్చిన ప్రజల నుండి అదనపు కలెక్టర్ వీరారెడ్డి అర్జీలను స్వీకరించారు.

అర్జీలకు సంబంధించి ఆయా శాఖల అధికారులను
తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

జిల్లా నలుమూలల నుండి వివిధ సమస్యలకు సంబంధించి 65 దరఖాస్తులు వచ్చాయని తెలిపారు. 25 రెవెన్యూకు సంబంధించినవి కాగా, మిగిలినవి వివిధ శాఖలకు సంబంధించినవని అని పేర్కొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమం లో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి, అన్ని శాఖల జిల్లా అధికారులు, అర్జీదారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Share This Post