ప్రజావాణిలో స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను పెండింగ్ లేకుండా పరిష్కరించాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ తిరుపతి రావు అధికారులకు సూచించారు.

ప్రజావాణిలో స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను పెండింగ్ లేకుండా పరిష్కరించాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ తిరుపతి రావు అధికారులకు సూచించారు.
సోమవారం కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో భాగంగా తమ సమస్యలు తెలపడానికి వచ్చిన వారి దగ్గర నుంచి జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ తిరుపతి రావు దరఖాస్తులను స్వీకరించారు.
ప్రజావాణికి వివిధ మండలాల నుండి వచ్చిన దరఖాస్తుదారులు సమర్పించిన ఫిర్యదులను స్వీకరించి సమస్యలను విన్నారు. సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. ప్రజావాణిలో వచ్చే ఫిర్యదులను పెండింగ్ లేకుండా సత్వరమే పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజావాణిలో వివిధ అంశాలపై 30 దరఖాస్తులు వచ్చాయని తెలిపారు.
ఈ సమావేశంలో జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Share This Post