ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి

Press note. 04.10.2021.

ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు సోమవారం నాడు జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి తన ఛాంబర్ లో ప్రజల నుండి 133 ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు.

వీటిలో 80 ఫిర్యాదులు రెవెన్యూ భూ సమస్యలకు సంబంధించినవి కాగా, మిగతావి మున్సిపల్, పంచాయతీ, పెన్షన్ ఫిర్యాదులకు సంబంధించినవి.

ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను జిల్లా అధికారులు సత్వరమే పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.
కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అధికారులు ఉన్నారు.

….DPRO. YADADRI.

Share This Post