ప్రజావాణి కార్యక్రమం : జిల్లా కలెక్టర్ షేక్ యాస్మిన్ భాష

పత్రికా ప్రకటన.    తేది:01.08.2022, వనపర్తి.

ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ షేక్ యాస్మిన్ భాష అధికారులకు ఆదేశించారు.
సోమవారం ఐ డి ఓ సి. ప్రజావాణి సమావేశ మందిరంలో ఆమె ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ వివిధ ప్రాంతాల నుండి దరఖాస్తుదారుల ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాలని అన్ని శాఖల అధికారులకు ఆమె సూచించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దరఖాస్తుదారుల నుండి (20) ఫిర్యాదులను ఆమె స్వీకరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
……….
జిల్లా పౌరసంబంధాల అధికారి, వనపర్తి ద్వారా జారీ చేయబడినది.

Share This Post