ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన – అదనపు కలెక్టర్- మోతిలాల్

త్రికా ప్రకటన.

తేది 26.09.2022.

నాగర్ కర్నూల్,

ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను జాప్యం లేకుండా పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ రెవిన్యూ ఎస్. మోతిలాల్, జిల్లా అధికారులకు సూచించారు.
సోమవారం కలెక్టరేట్ ప్రజావాణి సమావేశ మందిరంలో ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా లబ్ధిదారుల నుండి స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను జాప్యం లేకుండా వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా (35) ఫిర్యాదులు స్వీకరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
……………………
జిల్లా సమాచార పౌరసంబంధాల అధికారి, నాగర్ కర్నూలు ద్వారా జారి చేయబడినది.

Share This Post