ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన – అదనపు కలెక్టర్ -మను చౌదరి

పత్రికా ప్రకటన.          తేది 03.10.2022.

ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను జాప్యం లేకుండా పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ మను చౌదరి , జిల్లా అధికారులకు సూచించారు.
సోమవారం కలెక్టరేట్ ప్రజావాణి సమావేశ మందిరంలో ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా లబ్ధిదారుల నుండి స్వీకరించిన ఫిర్యాదులను జాప్యం లేకుండా వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా (11) ఫిర్యాదులు స్వీకరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
……………………
జిల్లా సమాచార పౌరసంబంధాల అధికారి, నాగర్ కర్నూలు ద్వారా జారి చేయబడినది.

Share This Post