ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఆదనపు కలెక్టర్ వెంకటేష్ ధోత్రే‌, జిల్లా ఇన్ఛార్జీ ఆదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవరావు స్వీకరించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు

Prajavani 09.08.2021
Revenue 83
Irrigation 01
Drda 03
Electricity 02
Employment 04
Dwo 03
Veterinary 01
Dao 02
Sp 02
Mission bhagiratha 01
Sc corporation 02
Health dept 01
Dpo 01
Total 106

Share This Post