ప్రజావాణి ఫిర్యాదులు వెంటనే పరిష్కరించాలి – అదనపు కలెక్టర్ మను చౌదరి

ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్‌ మను చౌదరి అదేశించారు. కలెక్టరేట్‌లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు.
ప్రజావాణిలో మొత్తం 19ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, వాటిలో 10 రెవెన్యూ సమస్యలు, మిగతావి మునిసిపల్‌, పంచాయతీ, విద్య సంబంధించినవని అధికారులు తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో అద నపు కలెక్టర్‌ శ్రీనివాస్‌రెడ్డి ఉన్నారు.

Share This Post