ప్రతి గ్రామాన్ని పచ్చదనం గా మార్చేందుకు కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు సూచించారు.

Share This Post