భువనగిరి ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో బతుకమ్మ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి, జిల్లా స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ దీపక్ తివారీ, అధికారులు.

భువనగిరి ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో బతుకమ్మ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి, జిల్లా స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ దీపక్ తివారీ, అధికారులు.

Share This Post