మాడుగుల పల్లి వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయం లో రైతులకు టోకెన్ జారీ విధానం పరిశీలించి అధికారులతో, రైతులతో మాట్లాడిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

మాడుగుల పల్లి వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయం లో రైతులకు టోకెన్ జారీ విధానం పరిశీలించి అధికారులతో, రైతులతో మాట్లాడిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్
వేముల పల్లి రైతు వేదిక కార్యాలయం లో రైతులకు టోకెన్ జారీ విధానం పరిశీలించి అధికారులతో, రైతులతో మాట్లాడిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

Share This Post