ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి శుక్రవారం సాయంత్రం ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు – 23.08.2018

  1. CMS Delhi Tour(English) (PDF Format, Size: 254 KB)
  2. CMS Delhi Tour(Telugu) (PDF Format, Size: 140 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment