మెట్పెల్లి డిఎస్పిగా నూతనంగా విధులలో చేరిన అనంతరం, శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పూలమెక్కను అదజేసిన వంగ రవీందర్ రెడ్డి.

మెట్పెల్లి డిఎస్పిగా నూతనంగా విధులలో చేరిన అనంతరం, శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పూలమెక్కను అదజేసిన వంగ రవీందర్ రెడ్డి.

Share This Post