రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ లోని కోర్టు హాలు నందు టాస్క్ఫోర్స్ కమిటీ జిల్లా వైద్య అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించిన అదనపు కలెక్టర్ తిరుపతి రావు.

Share This Post