రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ను సందర్శించేందుకు తెలంగాణ పర్యటనకు వచ్చిన కేంద్ర ఎరువులు, రసాయనాల శాఖ మంత్రి భగవంత్ ఖూబాను స్వాగతించిన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ. అనంతరం కేంద్ర మంత్రి ఆర్ ఎఫ్ సి ఎల్ గెస్ట్ హౌస్ట్ ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు.

కేంద్ర మంత్రి భగవంత్ ఖుబాను స్వాగతించిన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ
ఆర్.ఎఫ్.సి.ఎల్ ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర ఎరువుల రసాయనాల శాఖ మంత్రి భగవంత్ ఖుబాను

Share This Post