రేపు జిల్లాలో రాష్ట్ర మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు పర్యటన

రేపు సిద్ధిపేట జిల్లాలోని చేర్యాల మున్సిపాలిటి లో రాష్ట్ర మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు పర్యటించ నున్నారు . ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు

Share This Post