వరంగల్ స్థానిక సంస్థ ల నియోజకవర్గ శాసనమండలి ఎన్నికలో MLC గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కి ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందచేసిన జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ గోపి

వరంగల్
స్థానిక  సంస్థ ల నియోజకవర్గ శాసనమండలి ఎన్నికలో  MLC  గా  ఏకగ్రీవంగా  ఎన్నికైన పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి  కి ధ్రువీకరణ  పత్రాన్ని  అందచేసిన  జిల్లా ఎన్నికల  అధికారి, కలెక్టర్  గోపి.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Share This Post