వైకుంఠ ధామాల పనులు సత్వరమే పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధి హనుమంతు అధికారులను ఆదేశించారు.

Share This Post